Tháng 8

Vá màng trinh

Vá màng trinh
Quan hệ trước hôn nhân hay vì một lý do nào đó khiến người phụ nữ mất đi “cái ngàn vàng” hay còn gọi là màng trinh. Chính vì thế,...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !