Tháng 8

Hôi nách

Hôi nách
Bệnh hôi nách tuy không gây hại tới sức khỏe nhưng nó khiến người bệnh khó chịu. Bệnh còn ảnh hưởng tới tâm lý và khả năng giao tiếp với...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !